Schooltijden

Continuerooster:
Maandag, dinsdag, donderdag 08.20 - 14.45 uur
Woensdag, vrijdag 08.20 - 12.00 uur

Lunch:
De lunchtijd is van 12.00-12.10 uur. De invulling van de lunchtijd wordt ingevuld conform de wettelijke voorschriften.
Tijdens deze lunchtijd wordt er onderwijs gegeven. Dit kan leesbevordering zijn of het stimuleren van gezond gedrag. Hierbij onderscheiden we drie onderdelen:
  • Gezonde leeromgeving
  • Lichaamsverzorging
  • Vrije onderwerpen (bijv. tafelmanieren)

Middagpauze:
De middagpauze is van 12.10-12.40 uur.