Schooltijden

De leerlingen van SBO Daltonschool de Leilinde maken 24.35 uur per week.

Lestijden:
Maandag ochtend: 8.20-12.00 uur  middag: 12.40-14.45 uur
Dinsdag ochtend: 8.20-12.00 uur  middag: 12.40-14.45 uur
Woensdag ochtend: 8.20-12.00 uur  middag: vrij
Donderdag ochtend: 8.20-12.00 uur  middag: 12.40-14.45 uur
Vrijdag ochtend: 8.20-12.00 uur  middag: vrij


Lunch:
De lunchtijd is van 12.00-12.10 uur. De invulling van de lunchtijd wordt ingevuld conform de wettelijke voorschriften.
Tijdens deze lunchtijd wordt er onderwijs gegeven. Dit kan leesbevordering zijn of het stimuleren van gezond gedrag. Hierbij onderscheiden we drie onderdelen:
  • Gezonde leeromgeving
  • Lichaamsverzorging
  • Vrije onderwerpen (bijv. tafelmanieren)

Middagpauze:
De middagpauze is van 12.10-12.40 uur.