Ouderraad

Ouderraad (OR)

Naast de medezeggenschapsraad (MR), heeft de school ook een ouderraad. De ouderraad bespreekt schoolzaken die, op organisatorisch gebied, de aandacht vragen.  

Wij zijn 7 actieve/betrokken ouders van kinderen op SBO Daltonschool De Leilinde die de ouderraad vormen.

We vergaderen  4 à 5 maal per schooljaar.

De ouderraad gebruikt de vrijwillige bijdrage, die ieder jaar aan de ouders gevraagd wordt, om extra activiteiten te kunnen organiseren waar de school zelf geen vergoeding voor krijgt. Dit is voor ons heel belangrijk, omdat anders veel dingen niet gedaan kunnen worden.

We proberen daarnaast ook sponsors te vinden (maar dat is moeilijk), die ons bij activiteiten ondersteunen. Hierbij moet u denken aan eten en drinken om een activiteit net even luxer aan te kunnen kleden voor de kinderen.

Wat doet de OR:

  • We zorgen dat de school met Sinterklaas – Kerst – Pasen gezellig versierd is.
  • We denken mee met de activiteiten die gaan komen.
  • We helpen de leerkrachten mee met het organiseren. Hierbij kunt u denken aan: het sinterklaasfeest – koningsspelen-kerst-afscheidsavond schoolverlaters- schoolreis - activiteitendag -  open podium  – schoolontbijt.
  • Tijdens schoolreis wordt er extra getrakteerd op bijvoorbeeld een ijsje of snoepjes.
  • Uiteraard kunnen wij dit alles niet alleen, dus zorg je als OR lid ook dat er enthousiaste ouders komen helpen bij activiteiten die er tijdens een schooljaar gedaan worden.

Contact opnemen met de OR:

Mocht u gedurende het schooljaar vragen hebben over de OR, dan kunt u contact opnemen met de school of juf Charlotte. Zij kunnen u van meer informatie voorzien.