Onze kernwaarden

Onze BIG 5 oftewel onze kernwaarden:

  • Samen
Samen betekent dat we met elkaar in verbinding staan en dat we met elkaar samenwerken. Een goede samenwerking tussen ouders en school is heel belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. 

Iedereen wordt gezien! Dat lukt als we echt samenwerken met elkaar!
 
  • Geborgenheid
Geborgenheid betekent veiligheid en zekerheid ervaren, het gevoel hebben dat je ergens bij hoort. Wie zich niet veilig of fijn voelt, kan niet goed leren en werken. We vinden het daarom belangrijk dat leerlingen zich welkom en thuis voelen binnen onze school. Wij zijn een kleinschalige school, waar we de tijd nemen om te luisteren naar jouw verhaal. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen onderling oog hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar. Op deze manier bevorderen we de band tussen leerlingen onderling. 

Iedereen wordt gezien! Dat lukt als we echt rekening houden met elkaar!
 
  • Structuur
Op onze school hebben we eenduidige (gedrags)regels en een duidelijke structuur, waardoor we een voorspelbare leeromgeving creëren. Leerlingen moeten weten waar ze aan toe zijn. Structuur geeft onze leerlingen houvast. Hierdoor wordt het gevoel van veiligheid en zekerheid vergroot. Leerlingen die zich veilig voelen, kunnen zich beter ontwikkelen. Leerlingen zijn daardoor beter in staat om nieuwe dingen te leren en durven fouten te maken.

Iedereen wordt gezien! Dat lukt als we echt fouten durven te maken!
 
  • Kindgericht

Bij ons staat de leerling centraal! We willen dat elke leerling zich gezien en gehoord voelt. We gaan in gesprek met de leerlingen (en ouders) om te achterhalen wat ze echt nodig hebben. Naast de structuur die we dagelijks bieden, maken we (waar nodig) ook individuele afspraken en plannen met kinderen. Hiermee kunnen ze succeservaringen opdoen en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

We volgen onze leerlingen in de ontwikkeling en we zorgen ervoor dat de taken (of doelen) die ze krijgen, voldoende uitdaging bieden. We bieden onze leerlingen extra hulp aan wanneer dat nodig is. Ieder kind mag op zijn of haar eigen niveau, met eigen (leer)doelen zich ontwikkelen. We proberen leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken. 

Iedereen wordt gezien! Dat lukt als we eerlijk tegen elkaar kunnen/durven zijn. 
 

  • Plezier
Plezier vinden we ontzettend belangrijk. Plezier bevordert de ontwikkeling en de motivatie om te groeien. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Als school benadrukken wij het positieve van de leerling, zodat de leerling meer inzicht krijgt in de groei die hij/zij doormaakt. Dit doen wij door de leerlingen succesmomenten te laten ervaren. Succesmomenten worden bij ons op school dik beloond met een welverdiend compliment.

Iedereen wordt gezien! Dat lukt als we aardig zijn voor elkaar, elkaar een complimentje kunnen/durven geven, met elkaar kunnen lachen en er voor elkaar kunnen zijn als het nodig is.