Onze gedachte

Op SBO Daltonschool de Leilinde is het motto: Ieder kind is uniek.Dit dragen wij uit in het gedicht van Dr.A.A.A. Terruwe:

Je mag zijn wie je bent
En zoals je bent
Met fouten en gebreken
Om te kunnen worden
Die je in aanleg bent
Maar zoals jij je nog niet kunt vertonen
En je mag het worden
Op jouw wijze en in jouw uur

Door het Daltononderwijs kunnen wij dit aan uw kind bieden