Onze (school)opdracht

Pedagogische (opvoedkundige) opdracht

 
Dit zien wij veruit als onze belangrijkste opdracht. Als school willen wij leerlingen stimuleren en begeleiden in hun cognitieve-, emotionele-, sociale-, en motorische ontwikkeling, zodat de kinderen ieder op hun unieke wijze zinvol, zelfstandig, evenwichtig en kritisch kunnen deelnemen aan de maatschappij. Juist, omdat ieder mens uniek is, vinden wij het belangrijk dat we binnen het team en met de leerlingen in gesprek blijven over de manier waarop mensen met verschillen en tegenstellingen omgaan.

Op die manier komen we ook in aanraking met verschillen in normen en waarden. Deze kunnen voor mensen heel verschillend zijn en veranderen door de zich steeds ontwikkelende samenleving. Wij vinden het belangrijk om ook hier vanuit onze christelijke levenshouding respectvol met iedere identiteit om te gaan. Door met elkaar in gesprek te blijven, formuleren we samen gemeenschappelijke normen en waarden op diverse gebieden. Zoals corrigeren en belonen, eerlijkheid, solidariteit en tolerantie.
 
 • Belonen
  Het belonen van kinderen heeft op onze school een belangrijke plaats. In de groepen, maar ook op het plein wordt er met beloningssystemen gewerkt. Belonen werkt zeer stimulerend en is goed voor de eigenwaarde van een kind. Daarom is het belangrijk om complimentjes uit te delen voor een positieve werkhouding, een grote werkinzet of een persoonlijke overwinning.
 
 • Corrigeren
  Naast belonen komt het corrigeren van kinderen ook voor. We proberen dit echter tot een minimum te beperken.
  Corrigerende opmerkingen en taken kunnen ook met humor en creativiteit een groot effect hebben op kinderen. De straf moet in verhouding staan tot datgene waarvoor het kind terechtgewezen wordt en het kind moet begrijpen waarom het gestraft wordt.
 
 • Tolerantie
  Belangrijk is dat kinderen een zekere mate van tolerantie ontwikkelen t.o.v. elkaar. Wij hebben op school allemaal kinderen die om een bepaalde reden bij ons zitten. Dat vraagt om begrip en tolerantie. Een belangrijke regel is dat je altijd probeert om zaken mondeling op te lossen. Kom je er onderling niet uit, dan vraag je een leerkracht om hulp.
 
 • Regels
  De regels die op onze school gelden zijn bij alle leerlingen en ouders/verzorgers bekend. Zij moeten bijdragen tot een goed pedagogisch klimaat. Door het stellen van regels weten leerlingen waar zij zich aan moeten houden, het geeft hen duidelijkheid en veiligheid. Er zijn algemene regels die gelden in de school en op het plein, maar ook regels voor in de klas. Elke groepsleerkracht stemt de klassen-regels af op de vraagstelling van de betreffende groep.

Samenvattend is het voor het goed uitvoeren van onze pedagogische opdracht noodzakelijk dat:
 • er een sfeer is van warmte, vertrouwen en veiligheid;
 • leerlingen kansen krijgen om een vertrouwensrelatie op te bouwen met volwassenen;
 • leerlingen kansen krijgen tot het opdoen van positieve ervaringen, leermomenten om zich te kunnen ontplooien, een eigen mening vormen, vertrouwen leren krijgen in zichzelf;
 • er een grote bereidheid is bij het schoolteam tot samenwerking en wederzijdse ondersteuning;
 • leerlingen leren samenspelen en samenwerken met anderen, meer sociaal weerbaar worden en eigen initiatieven kunnen en durven nemen;
 • ouders / verzorgers vertrouwen hebben in het team en de bereidheid ontwikkelen om met de school samen te werken om te proberen de genoemde doelen te bereiken.